อนุทิน 156432 - Sasiwimol Ura

“ละครบทเดิม” ภาพสะท้อนความล้มเหลวทางการเมืองใน “ขุนทองจะกลับมาเมื่อฟ้าสาง”

        ความแตกต่างทางความคิด และความขัดแย้งทางการเมือง คือปรากฏการณ์ซ้ำ ๆ ของสังคมไทย เมื่อย้อนกลับไปอ่านผลงานของอัศศิริ ธรรมโชติ นักข่าวที่เป็นตัวแทนของผู้นำเสนอข้อมูลจริงแต่ไม่สามารถนำเสนอความจริงได้ ความอึดอัดทางจิตวิญญาณจึงผลักให้เขาสร้างงานเขียนที่ชื่อว่า “ขุนทองเจ้าจะกลับมาเมื่อฟ้าสาง” เพื่อเป็นตัวแทนของข้อมูลที่สะท้อนภาพเหตุการณ์ในช่วง 6 ตุลาคม 2519 ผ่านวรรณกรรมที่คนส่วนใหญ่มองว่า “คือเรื่องแต่ง”
        ความโกรธแค้นนั้นแม้นมาก ก็จะต้องหายไปได้ด้วยกาลเวลาบ่เลือน ความสุขแต่หนหลังจะเรียกหาภยันตรายใน         
        ป่าใหญ่จะผลักดันให้มันกลับ-เจ้าขุนทองจะต้องทิ้งดาบออกจากป่ามาบ้าน และฟ้าสางวันนี้มีหรือจะไม่มีวัน?

                                                                                                                  อ่านต่อใน https://www.bloggang.com/mainb...

เขียน 07 Feb 2018 @ 18:35 ()

คำสำคัญ (Tags) #ภาษาและวรรณกรรมความเห็น (0)