อนุทิน 156413 - Nassama Mateang

วรรณกรรมพื้นบ้านภาคใต้

       วรรณกรรมพื้นบ้านภาคใต้

แบ่งเป็น ๓ รูปแบบ ดังนี้ 

๑. วรรณกรรมที่ได้รับอิทธิพลจากวรรณกรรมพื้นบ้านภาคกลาง หมายถึง วรรณกรรมที่คัดลอกต้นฉบับมาจากภาคกลาง แต่ผู้คัดลอกนำมาปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงเนื้อเรื่องบางตอนตามความคิดเห็นของตน โดยยังคงฉันทลักษณ์เดียวกับต้นฉบับ แต่มีสำนวนภาษาท้องถิ่นปะปนอยู่บ้าง เช่น รามเกียรติ์ อุณรุท

๒.  วรรณกรรมที่สร้างสรรค์ขึ้นเอง วรรณกรรมรูปแบบนี้ เป็นวรรณกรรมที่กวีพื้นบ้านภาคใต้นำโครงเรื่องมาจากภาคกลาง แต่ประพันธ์ขึ้นใหม่ด้วยฉันทลักษณ์ท้องถิ่น เช่น สังข์ทองคำกาพย์

อ่านต่อที่ : https://www.dek-d.com/board/vi...

เขียน 06 Feb 2018 @ 15:55 ()

คำสำคัญ (Tags) #วรรณกรรมความเห็น (0)