อนุทิน 156406 - Nassama Mateang

วรรณคดีสมัยอยุธยา

          การแบ่งยุค แม้ว่ากรุงศรีอยุธยาจะมีอายุยาวนานถึง ๔๑๗ ปี มีกษัตริย์ปกครองถึง ๓๓ พระองค์ ควรจะมีวรรณคดีได้มาก แต่มีอุปสรรคสำคัญๆ หลายประการที่บั่นทอนความรุ่งเรืองของวรรณคดี เป็นต้นว่า ความไม่สงบสุขภายในประเทศ เนื่องจากแย่งราชสมบัติกัน ถึงแก่ต้องเปลี่ยนวงศ์กษัตริย์ถึง ๕ ครั้ง นอกจากนี้ยังมีข้าศึกศัตรูภายนอกทั้งพม่าและเขมรมารุกรานหลายครั้งหลายหน กษัตริย์สมัยกรุงศรีอยุธยาที่ทรงสร้างสรรค์วรรณคดีไว้เป็นมรดกตกทอดมาจนทุกวันนี้มี ๕ พระองค์ คือ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ สมเด็จพระเจ้าทรงธรรม สมเด็จพระนารายณ์และสมเด็จพระเจ้าบรมโกศ

อ่านต่อที่ : https://det603.wordpress.com/%...

เขียน 06 Feb 2018 @ 15:44 ()

คำสำคัญ (Tags) #วรรณกรรมความเห็น (0)