อนุทิน 156394 - Sasiwimol Ura

การเมืองในกวีของ “คุณพุ่ม”

“คุณพุ่ม” เป็นกวีหญิงที่มีชื่อเสียงมากในรัชกาลที่สาม สำนวนกลอนของ “คุณพุ่ม” มีชิ่อในทางเฉียบคม กร้าว

บทกลอนที่แสดงถึงเรื่องการเมือง(ส่วนตัว)ระหว่างคุณพุ่มกับรัชกาลที่สาม มีปรากฏในเรื่อง “เพลงยาวคุณพุ่มแต่งเฉลิมพระเกียรติ” (รัชกาลที่สามและรัชกาลที่สี่) พิมพ์แจกในงานกฐินพระราชทาน มหาเสวกโท พระยาเสถียรสุรประเพณี ปลัดบาญชีกระทรวงวัง ณ วัดราชคฤห์ พุทธศักราช 2464

ท่านผู้อ่านก็คงรู้ ๆ กันอยู่แล้วว่า “คุณพุ่ม” กวีหญิงของสยามยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์นั้น ท่านเอียงความนิยมไปทาง “วังล่าง” หรือวังเจ้านายฝ่ายลาวเวียงจันทน์ ที่บางยี่ขัน

บางยี่ขันและวัดคฤหบดีนั้น เป็นถิ่นสำคัญของ “ลาวเวียง” สายเวียงจันทน์

บิดาของคุณพุ่มคือ “พระยาราชมนตรี(ภู่)” เป็น คนสนิทของสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และคุณพุ่มเองก็เคยอยู่ “วังใน” ได้เป็นตำแหน่งสูงถึง “พนักงานพระแสง”

                                                                                                                        อ่านต่อใน http://www.thaipoet.net/index....

เขียน 06 Feb 2018 @ 14:02 ()

คำสำคัญ (Tags) #ภาษาและวรรณกรรมความเห็น (0)