อนุทิน 156390 - Sasiwimol Ura

50 ปีสมาคมนักกลอนฯ กับการก้าวสู่เวทีสากล

    สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทยเกิดขึ้นจากการงรวมตัวของกลุ่มคนที่มีใจรักการประพันธ์ประเภทร้อยกรอง 15 คน เมื่อ พ.ศ. 2502   กลุ่มนักกลอนเรืองนามในยุคนั้น ได้แก่ ชยศรี(ชาลี) สุนทรพิพิธ , นลินี  อินทรกำแหง , นรี นันวัทน์ , ศิริเพ็ญ ภิบาลกุล ,    รำภีร์ สอนอำไพ , พวงศรี สิงหเสนี , จันทร์เพ็ญ วิเชียรพันธ์ , วิจิตร ปิ่นจินดา , มะเนาะ ยูเด็น , ประยอม ซองทอง , โกวิท สีตลายัน , สวัสดิ์ ธงศรีเจริญ , สนธิกาญจน์ กาญจนาสน์ , วินัย ภู่ระหงษ์ และ กวี มานะวุฑฒ์    ประชุมครั้งแรกเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ 2502 ที่โรงพยาบาลสงฆ์  ผลการประชุมจึงได้เกิดมี “ชมรมนักกลอน” ขึ้นมา ประธานคนแรกของชมรมคือคุณสำรอง สิทธิแพทย์

     พ.ศ 2517  ชมรมนักกลอนได้ยื่นเรื่องขอจดทะเบียนเป็น “สมาคมนักกลอนแห่งกรุงสยาม” ซึ่งเจ้าอาวาสวัดเทพธิดารามอนุญาตให้จดทะเบียนกุฏิสุนทรภู่เป็นที่ตั้งสมาคม

                                                                                                                        อ่านต่อใน http://www.thaipoet.net/index....

เขียน 06 Feb 2018 @ 13:39 ()

คำสำคัญ (Tags) #ภาษาและวรรณกรรมความเห็น (0)