อนุทิน 156378 - Kulthida Saito

เตรียมพร้อมรับมือแล้วหรือยัง?

        ในทุกๆวันมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นมากมาย โดยที่เราไม่อาจคาดการณ์ได้ในบางครั้ง แต่สิ่งที่เราทำได้คือ การเตรียมพร้อมรับมือให้ได้ทุกสถานการณ์ ยิ่งในทางธุรกิจแล้ว เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเตรียมรับมือกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น หากเราไม่มีการเตรียมพร้อม เราอาจจะแก้ไขปัญหาได้ไม่ทันถ่วงที

        ในทางธุรกิจมีทั้งความเสี่ยงที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้ ดังนั้นเราจึงต้องมีการวางแผนการแก้ไขปัญหา ความเสี่ยงที่เราสามารรับมือได้คือ ปัญหาภายในองค์กร เช่น พนักงาน ระบบการทำงาน การควบคุมการประสานงานต่างๆ และนอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงที่เราไม่สามารถควบคุมได้คือ ปัญหานอกองค์กร เช่น ปัญหาเศรษฐกิจ การเมือง คู่แข่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้ จึงทำให้เราต้องเตรียมพร้อมรับมือ 

        เมื่อเรามีการวางแผนการรับมือกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเเล้ว บางปัญหาเราก็แก้ไขได้แต่บางปัญหาก็ไม่สามารถแก้ไขได้ ถึงจะแก้ไขไม่ได้ทั้งหมดแต่ก็ลดปัญหาลงได้ 

เขียน 05 Feb 2018 @ 13:11 () แก้ไข 05 Feb 2018 @ 13:15, ()


ความเห็น (0)