อนุทิน 156371 - โอ๋-อโณ

โอ๋-อโณ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

รายงานนี้ก็น่าสนใจเพราะเอามาปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้ เป็นรายงานว่าการเปลี่ยนแปลงอัตราการเต้นหัวใจ (heart rate) แม้เพียงเล็กน้อยและอยู่ในช่วงปกติมีความสัมพันธ์กับการเพิ่มอัตราเสี่ยงต่อผลเสียเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดหัวใจ นั่นคือทุก การเพิ่ม 5 ครั้งต่อนาทีของ heart rate เพิ่มอัตราเสียชีวิต 12% หัวใจล้มเหลว 13% กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด (MI) 9% โรคหลอดเลือดสมอง (stroke) 6% ดังนั้นการติดตามดูเพราะจะได้ดูแลตัวเองและคนใกล้ชิดก็จะทำได้ง่าย อ่านรายงานนี้ได้จาก Association of Resting Heart Rate and Temporal Changes in Heart Rate With Outcomes in Participants of the Atherosclerosis Risk in Communities Study. JAMA Cardiol. Published online January 24, 2018. doi:10.1001/jamacardio.2017.4974ความเห็น (0)