อนุทิน 156349 - prayat duangmala

พรุ่งนี้ ป.๖ ม.๓ ก็ต้องลงสนามวัดความรู้ทักษะขบวนการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์..เมื่อประเมินภาพรวม..ครูที่มีขีดความสามารถจำกัดทั้งสือ อุปกรณ์ ทั้งตัวครูที่ขาดแคลนในด้านวิชาเอกและสิ่งแวดล้อมของเด็กที่ไม่เอื้อต่อการค้นคว้า ทั้งครอบครัว สังคม เคี่ยวเข่นก็เพียงปายทาง แล้วระบบการศึกษาของไทยกับนโยบายการสอบจากการัดจากส่วนกลางจะได้ประโยชน์มากน้อยเพียงใด..กับงบประมาณที่ลงทุนจัดทำข้อสอบ..

เขียน 02 Feb 2018 @ 20:31 ()


ความเห็น (0)