อนุทิน 156346 - ต้นโมกข์

จิตร ภูมิศักดิ์ ได้กล่าวถึงเทคนิคและรูปแบบในการผลิตของสังคมศักดินาไว้ว่า การทำนาควบคู่ไปกับการหัตถกรรมสามารถพบเห็นได้ในยุคสมัยนั้น ชาวนาใช้แรงงานวัวควายจนสามารถนำเอาแรงงานไปผลิตของใช้อย่างอื่นๆ เช่น การตีเหล็ก ทอผ้า จักสาน ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้อื่นๆในชีวิตประจำวัน (ตาผมนอกจากเป็นชาวนาแล้ว ยังเป็นช่างไม้อีกด้วย)

ระบบผลิตของชาวนาที่มีที่ดินขนาดย่อม และในขณะเดียวกันก็ไม่ได้ถูกขูดรึดแรงงานเช่นไพร่ หรือเลก หรือแรงงานส่วนเกินของผู้อื่น เริ่มมามีบทบาทในยุคศักดินานี้

หากตีความตามข้อมูลของจิตร เขาเห็นว่าชาวนาที่มีที่ดินขนาดย่อมๆนั้น น่าจะเป็นชาวนาชั้นกลางมากกว่าอย่างอื่น หรือเป็นกระฏุมพีน้อย แต่กระฎุมพีน้อยแตกต่างจากที่อื่นๆ เพราะไม่ก่อให้เกิดประชาธิปไตยแล้ว ยังสนับสนุนเผด็จการด้วย

คิดแบบนี้ถูกหรือไม่หนอ? 555+

เขียน 02 Feb 2018 @ 18:49 ()


ความเห็น (0)