อนุทิน 156327 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน … ๘๗๓๐ |

"..."

ผมคิดว่า ความสำเร็จ
เกิดจากการรู้จักบริหารเวลา
ที่ถูกต้องและเหมาะสม

และไม่โยนความผิดพลาดนั้น
ไปให้สิ่งที่ต่าง ๆ รอบตัว
แทนที่จะบอกกับตัวเองมากกว่า

เชียงใหม่ (ยามบ่ายแก่ ๆ)
๑ ก.พ.๖๑

เขียน 01 Feb 2018 @ 16:11 ()


ความเห็น (0)