อนุทิน 156294 - กิตตินันต์ พิศสุวรรณ

วันนี้มาแปลก (31/01/2018) ฝนตกแบบไม่มีรู้ตัว มันเกิดอะไรขึ้นกับบ้านเรากันแน่ เดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อน เช้านี้ มีวิธีและมุมของระบบเศรษฐกิจโลก เพราะในปี 1970 เป็นปีที่เกิดวิกฤติเศรษฐกิจอย่างรุนแรง นักเศรษฐศาสตร์ได้นำเอาเรื่องราวในอดึตที่เกิดขึ้นคล้ายมาวิเคราะห์ปัญหาและหาทางออก......... บ่าย ๆ จะมาลำดับวิกฤษเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก 

Type  of Inflation The study of the economic system from the past to the current economy._過去から現在の経済への経済システムの研究。_从过去到现在的经济体系的研究。

Understand the Different Types of Inflation At its most basic level, inflation is a general increase in prices across the economy and is well known to all of us. After all, who among us has not reminisced about cheap rents of the past or how little lunch used to cost? And who has not noticed prices on everything from milk to movie tickets creeping upwards? In this article, we explore the major types of inflation and touch upon the competing explanations offered by different economic schools.

Understand_the_Different_Types_of_Inflation.pdf

เขียน 31 Jan 2018 @ 10:39 ()

คำสำคัญ (Tags) #Inflation Type#Economics Systemความเห็น (0)