อนุทิน 156291 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน … ๘๗๒๓ |

"ปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่"

เช้านี้จะต้องไปงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ๔.๐ ครั้งที่ ๓
ที่อาคารแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่

ไปช่วยงานในห้องสัมมนาที่เป็นทุนคุรุสภา
เรื่อง คุณลักษณะของนักศึกษาวิชาชีพครู
ที่คุรุสภาให้มหาวิทยาลัยทำเมื่อปีที่ผ่านมา

เขียน 31 Jan 2018 @ 08:18 ()


ความเห็น (0)