อนุทิน 156280 - กิตตินันต์ พิศสุวรรณ

อุปทานแรงงาน(ความต้องการแรงงานของนายจ้าง)ที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาและอาจมีการย้อนกลยุทย์ในการลดตันทุนโดยการจ้างแรงงานที่มีความรู้สายอาชีพ มากกว่าระดับปริญญา

The labour supply change over time and may reverse the reduction in tons of yut mechanical cost by hiring skilled workers professional knowledge rather than a degree.

随着时间的推移, 劳动力供应的变化, 并可能通过雇用熟练工人的专业知识, 而不是学位, 以扭转减少吨 yut 机械成本。

労働の供給は、時間の経過とともに変更し、トンでユンノリ機械的熟練労働者専門知識ではなく、ある程度の雇用によるコストの削減を逆に可能性があります。

รศ.ดร.กิตตินันต์  พิศสุวรรณ

CODE PHET NJ (โค้ชเพชร)

www.economicshuman.com

[email protected]

เนื้อหาของบทความเป็นเพียงความเห็นของผู้เขียนเท่านั้น

บริษัทฯไม่ต้องรับผิดหากเกิดข้อผิดพลาดและการอ้างอิง

 

หลายๆคนคงจะทราบกันดีอยู่แล้วว่า ปัจจุบันนี้ ตลาดแรงงานไทย มีความต้องการแรงงานเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากแต่บางคนอาจจะนึกค้านอยู่ในใจว่า ไม่เห็นจริงเลย จบมาตั้งนานแล้ว ยังหางานทำไม่ได้ ลอยไปลอยมาเตะฝุ่นอยู่เนี่ย แท้จริงแล้วปัญหาที่ตลาดแรงงานไทยประสบอยู่นั้น เป็นปัญหาเชิงโครงสร้าง ทั้งปัญหาคนตกงาน ปัญหาเรื่องค่าแรง และคุณภาพของแรงงาน การขึ้นค่าแรงจึงเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ

อะไรคือปัญหาเชิงโครงสร้าง ………ผู้คนในประเทศไทยควรจะต้องตระหนักให้มากขึ้นว่าปัญหาของประเทศไม่ได้เกิดจากการโกงบ้านกินเมืองอย่างเดียว แม้ว่าสิ่งนั้นจะมีจริงและสมควรแก้ไข แต่คนที่ดูเหมือนมือสะอาดก็ใช่ว่าจะผุดผ่อง

อ่านต่อใน File แนบ

20180130145315.pdf

เขียน 30 Jan 2018 @ 14:53 ()

คำสำคัญ (Tags) #อุปทาน#แรงงาน#การพัฒนาหลักสูตรความเห็น (0)