อนุทิน 156268 - Sarawut koedchantuek


บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

    เป็นบริษัทในเครื่อเจริญโภคภัณฑ์ ธุรกิจหลักของบริษัท คือ ธุรกิจค้าปลีกประเภทร้านค้าสะดวกซื้อ ภายใต้เครื่องหมายการค้า 7-Eleven ในประเทศไทย เปิดสาขาแรกที่ซอยพัฒน์พงษ์ ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2531 ภายใต้สัญญา Area License Agreement นอกจากนี้ยังมีธุรกิจต่างๆที่เป็นการสนับสนุนธุรกิจหลัก เช่น ธุรกิจข่นส่งและกระจายสินค้า ธุรกิจให้บริการด้านการตลาด เป้นต้น โดยในปี 2558 บริษัทได้ขยายสาขาในเขตกรุงเทพมหานครจำนวน 705 สาขา เพื่อให้ครอบครุมพื้นที่ของลูกค้าภายในกรุงเทพมหานคร และขยายสาขาต่างจังหวัด จำนวน 8,832 สาขา

     หลักพื้นฐานที่บริษัทใช้เพื่อตอบสนองลูกค้า คือ SAVEQC

Service สะดวกสบาย บริการเป็นเลิศ รวดเร็วและราคาเป็นกันเอง

Assortment สินค้าและบริการที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า

Value ราคาที่สมเหตุสมผล ในแง่ของความคุ้มค้า

Environment สะดวก สะอาด สว่าง ความปลอดภัยของร้านและสภาพแวดล้อม

Quality คุณภาพและความสดใหม่ ตั่งแต่การผลิตจนถึงมือลูกค้า

Cleanliness สะอาดทุกที่ ทุกเวลา ทั้งในแง่ของร้าย อุปกรณ์และสุขอนามัยของพนักงาน

เขียน 29 Jan 2018 @ 20:41 ()

คำสำคัญ (Tags) #7-eleven#7-11#บ.ซีพี ออลล์ความเห็น (0)