อนุทิน 156267 - ปภล เดชมนต์

Central Group 

       เมื่อพูดถึงCentral สิ่งที่เรามักจะคุ้นเคยกับชื่อนี้ก็คือ นามสกุล จิราธิวัฒน์ นั้นเอง Central Groupนั้นผู้ที่ริเริ่มก่อตั้งคือ คุณ เตียง จิราธิวัฒน์ โดยเริ่มจากการเปิดกิจการร้านขายของชำเล็กๆ โดยขายของใช้เบ็ดเตล็ดและสินค้าจิปาถะในย่านชุมชนเก่าแก่ของกรุงเทพมหานคร ในปี 2493 ต่อมา ในปี 2499 คุณเตียงพร้อมบุตรชายคนโตทั้งสาม คือ สัมฤทธิ์, วันชัย, และ สุทธิพร ได้ขยายกิจการร้านค้าให้มีความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น จากการสร้างห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลแห่งแรกขึ้นในย่านวังบูรพานั่นเอง และทั้งสี่คนได้ช่วยกันบริหารจัดการธุรกิจอย่างขยันขันแข็ง โดยต่อมาก็มีสมาชิกครอบครัวอีกหลายครอบครัวมาช่วยดูแลกิจการกันคนละไม้คนละมือ ไม่ว่าจะอยู่ในยุคที่ธุรกิจเจริญรุ่งเรืองมากเพียงใดก็ตาม แต่สิ่งที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลยังรักษาให้เป็นเอกลักษณ์ไม่เคยเสื่อมสลายก็คือ ความเป็น "ผู้ริเริ่ม" ให้กับอุตสาหกรรมค้าปลีกของไทย โดยคุณสัมฤทธิ์ เชื่อว่า ความสำเร็จเกิดขึ้นได้ต้องมาจากความซื้อสัตว์และความขยันหมั่นเพียรในการทำงาน รวมถึงการให้บริการและคัดสรรสินค้าที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าของเซ็นทรัล ปัจจุบันนั้น Central Group เป็นะูรกิจที่ติดอันดับหนึ่งใน 5 ธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นกลุ่มบริษัทที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วย


เขียน 29 Jan 2018 @ 20:18 () แก้ไข 29 Jan 2018 @ 20:21, ()

คำสำคัญ (Tags) #ประวัติความเป็นมา#Central Groupความเห็น (0)