อนุทิน 156265 - gif gif

gif gif
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

SME  ธุรกิจท่องเที่ยว


ปัจจัยที่ทำให้ธุรกิจท่องเที่ยวประสบความสำเร็จ

ด้านการดำเนินงาน

   1. ผู้ประกอบการต้องคิดแบบสร้างสรรค์โดยต้องคิดเส้นทางการท่องเที่ยวใหม่ๆ

   2. การดำเนินงานต้องซื้อสัตย์

   3. นำเสนอการบริการแก่ลูกค้าให้มีคุณภาพ

   4. ให้ความสำคัญกับมัคคุเทศก์โดยการอบรม

   5. รับฟังความคิดเห็น

ด้านการตลาด

   1. สร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์

   2. กำหนดราคาตำ่กว่าสูงกว่าผู้ประกอบการรายอื่น

   3. ช่องทางการจัดจำหน่าย

   4. ทำการส่งเสริมการตลาด

     เป็นประเภทธุรกิจ  SME  ที่หน้าลงทุน  โดยเฉพาะได้ทำธุรกิจท่องเที่ยว  ในเมื่องใหญ่ๆ เช่น ขอนแก่น  เชียงใหม่  ภูเก็ต  โอกาสประสบความสำเร็จค่อนข้างสูง  เนื่องจากมีกลุ่มนักท่องเที่ยวมาใช้บริการกันเป็นจำนวนใาก  อย่างเช่น 

     กลุ่มผู้ประกอบการทัวร์ทางทะเล  ถือว่ายอดขายพุ่งสูงที่สุดในจังหวัดภูเก็ต นื่องจากนักท่องเที่ยวต้องการไปเที่ยวเกาะจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องซื้อทัวร์  เพราะเกาะเหล่านั้นไม่สามารถไปเองได้  ที่สำคัญการไปกับทัวร์จะช่วยอำนวยเรื่องความสะดวกมากกว่าไปเองอีกด้วย


เขียน 29 Jan 2018 @ 19:30 ()


ความเห็น (0)