อนุทิน 156257 - อรรถการ สัตยพาณิชย์

ธรรมะจากหลวงปู่ชา 

วัดหนองป่าพง อุบลราชธานี

วิถีแห่งกรรม วิถีแห่งธรรม บางครั้งคนเราก็รู้ว่าการกระทำบางอย่างมันไม่ถูก ไม่ควร แต่ก็ยังทำ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงได้สั่งสอนพุทธศาสนิกชนทั้งหลายว่า

"สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตน" 

หลักไตรสิกขา-ศีล สมาธิ ปัญญา ย่อมทำมาซึ่ง "สติ"

ธรรมะ คือ ธรรมชาติ ธรรมะ คือ หน้าที่ 

เริ่มต้นมี "สติ" นับเป็นก้าวแรกในการเข้าถึง "ธรรม" 

เขียน 29 Jan 2018 @ 09:23 () แก้ไข 29 Jan 2018 @ 13:05, ()

คำสำคัญ (Tags) #ธรรมะ#สติ#หลวงปู่ชา#ธรรมะจากต้นไม้ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

อนุโมทนาสาธุครับผม ^-^