อนุทิน 156247 - ธิ

ธิ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

สุ่มประเมินแกนนำองค์กรหมู่บ้านสุขภาพดี  อำเภอสระใคร  หนองคาย  ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑

ศาลาวัดบ้านทุ่งสวรรค์  ตำบลบ้านฝาง  สนทนากลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (key informants) ผู้ใหญ่บ้าน  ส.อบต.  ผู้ทรงคุณวุฒิหมู่บ้าน  ประธาน/อสม.  แม่บ้าน  กลุ่มสุขภาพปกติ  เสี่ยง  ป่วย  คุณตา  คุณยาย  พระสงฆ์


ในที่นี้  ใครแปรงฟันวันละ ๒ ครั้งขึ้นไป  ยกมือด้วยคร้า ... ใครแปรงฟันก่อนนอนด้วย  ยกมือสูง ๆ ด้วยคร้า ... เย้ ๆ
ความเห็น (0)