อนุทิน 156241 - ต้นโมกข์

การใช้ miss กับ lose

1. เราใช้ miss กับ

1.1 การเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นเครื่องบิน รถไฟ หรือรถเมล์ก็ตาม ถ้าใช้ miss กับคำเหล่านี้จะแปลว่า พลาด หรือไม่ทันเข้าไปในการเดินทางนั้น เช่น

I missed the 7.00 train, so I went to work late. ฉันไปไม่ทันรถไฟเที่ยว 7 โมง ดังนั้นฉันเลยไปทำงานสาย

1.2 เหตุการณ์ หรือโอกาส จะแปลว่า ไม่ได้ไปอยู่ในโอกาสหรือเหตุการณ์นั้น เช่น

You missed a great movie last night. เธอพลาดหนังที่สุดยอดเมื่อคืนนี้

1.3 พูดถึงความรู้สึกที่เศร้า เพราะเราไม่ได้เจอใครบางคน ในกรณีนี้จะแปลว่า คิดถึง เช่น

I missed my girlfriend. She’s on holiday with her family. ฉันคิดถึงแฟน หล่อนไปเที่ยววันหยุดกับครอบครัว

2. เราใช้ lose

2.1 ใช้กับวัตถุ หรือสัตว์ต่างๆ ในที่นี้จะแปลว่าทำหาย เช่น

I lost my dog. Please help me to find him. ฉันทำหมาหาย กรุณาช่วยฉันหาเขาให้ที

2.2 กับกีฬา ในที่นี้จะแปลว่าพ่ายแพ้ เช่น

My favorite soccer team lost 3-0 in the semifinal. ทีมฟุตบอลโปรดของฉันพ่ายพ้ 3-0 ในรอบเซมีไฟนอล

2.3 คนที่หายไปจากชีวิต เช่น

She lost her husband during the war. หล่อนสูญเสียสามีระหว่างสงคราม

 

จาก Learn English though stories

เขียน 28 Jan 2018 @ 12:21 ()


ความเห็น (0)