อนุทิน 156236 - ต้นโมกข์

อยากขอเน้นว่ามาร์กซ์สนใจแต่เรื่องของวัตถุที่จับต้องได้ สามารถรับรู้ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง 5 เป็นสภาวะวิสัย (object) หรือเป็นวิทยาศาสตร์ กล่าวคือสนใจเรื่องของเศรษฐกิจหรือวิถีการผลิต อีกนัยหนึ่งคือแรงงานเท่านั้น

การนำการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเชิงประวัติศาสตร์เท่าที่อ่านดูก็เพียง จิตร ภูมิศักดิ์เท่านั้น จิตรได้วิเคราะห์สังคมไทยตั้งแต่ระบอบทาสไปจนถึงระบอบศักดินา  เช่นจิตรเขียนโดยตั้งคำถามว่า จักรวรรดินิยมคืออะไร? แล้วตอบว่า ลัทธิทุนนิยมผูกขาด การผูกขาดหมายความว่านายทุนสามารถหากำไรได้สูงที่สุด เมื่อเทียบกับระบอบทุนนิยมที่ไม่ผูกขาด เพราะทุนนิยมแบบไม่ผูกขาดนั้นนายทุนไม่สามารถหากำไรสูงสุดได้ จะได้ก็แต่เพียงกำไรเฉลี่ยเท่านั้น 

และยังวิเคราะห์อีกว่าจักรวรรดินิยมผูกขาดจากภายนอก และศักดินาผูกขาดจากภายใน และศักดินาคืออะไร? ไม่ใช่ดูแค่รูปลักษณ์ภายนอกเท่านั้น แต่ต้องดูความสัมพันธ์ในการผลิตด้วย ฯลฯ

เขียน 27 Jan 2018 @ 18:49 ()


ความเห็น (0)