อนุทิน 156234 - ต้นโมกข์

คำบางคำเป็นได้ทั้งคำนามนับไม่ได้ และคำนามนับได้

คำเหล่านี้ก็มี

1. iron หากเป็นคำนามนับไม่ได้จะแปลว่า เหล็ก แต่หากเป็นคำนามนับได้จะแปลว่าเตารีด

2. glass หากเป็นคำนามนับไม่ได้จะแปลว่า แก้ว แต่หากเป็นคำนามนับได้จะแปลว่าแก้วน้ำ

3. time หากเป็นคำนามนับไม่ได้จะแปลว่า เวลา แต่หากเป็นคำนามนับได้จะแปลว่าครั้ง

4. paper หากเป็นคำนามนับไม่ได้จะแปลว่า กระดาษ แต่หากเป็นคำนามนับได้จะแปลว่ารายงาน หรือบทความ และหนังสือพิมพ์

5. light หากเป็นคำนามนับไม่ได้จะแปลว่า แสง แต่หากเป็นคำนามนับได้จะแปลว่าตะเกียง หรือหลอดไฟ

6. work หากเป็นคำนามนับไม่ได้จะแปลว่า งาน แต่หากเป็นคำนามนับได้จะแปลว่า ชิ้นงาน

 

จาก Learn English though stories

……………………

เขียน 27 Jan 2018 @ 18:45 ()


ความเห็น (0)