อนุทิน 156225 - ต้นโมกข์

การใช้ every day กับ everyday

คำว่า every day เป็นคำวิเศษณ์บอกความถี่ห่าง ซึ่งต้องอยู่หลังกริยา แปลว่าทุกๆวัน เช่น

 I play every day. ฉันเล่นทุกๆวัน

 I do yoga every day.  ฉันฝึกโยคะทุกวัน

 แต่ everyday เป็นคำคุณศัพท์ โดยปกติแล้วต้องอยู่หน้าคำนามเสมอ แปลว่าสิ่งที่ทำในทุกวัน เช่น

 Everyday schedule = ตารางที่ทำทุกๆวัน หรือ

What’s your everyday life like?  ชีวิตประจำวันทุกวันของคุณเป็นอย่างไร

Using the internet has become a part of everyday life. การใช้อินเตอร์เน็ทได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน

This is an everyday shirt.  นี่เป็นเสื้อธรรมดาทั่วไป

 แต่บางครั้งอาจอยู่หลังคำนามได้ เช่น

This is my life everyday. นี่เป็นชีวิตประจำวันของฉัน

 

จาก Learn English though stories

……………………

เขียน 26 Jan 2018 @ 18:40 ()


ความเห็น (0)