อนุทิน 156202 - ต้นโมกข์

สำนวน a hot potato

 แปลว่า เรื่องที่ต้องโต้เถียง หรือสถานการณ์ที่ยากจะยอมรับ  เช่น

 The lack of opportunities for women is fast becoming a hot potato forthat company.

การขาดโอกาสทั้งหลายเพื่อผู้หญิงกำลังกลายเป็นเรื่องที่ต้องโต้เถียงกันในบริษัทนั้น

 

จาก BBC Learning English

……………………

เขียน 24 Jan 2018 @ 18:28 ()


ความเห็น (0)