อนุทิน 156197 - ต้นโมกข์

มาร์กซ์ได้รับอิทธิพลจากเฮเกลในเรื่องจิตนิยมวิภาษวิธี อย่างไรก็ตามมาร์กซ์กลับเน้นไปที่วัตถุมากกว่าจิต ในบันทึกบทนี้จะมาคุยกันถึงเรื่องวัตถุนิยมคืออะไร และกระบวนการวิภาษวิธีคืออะไร

วัตถุนิยมวิภาษเป็นโลกทัศน์วิทยาศาสตร์ของชนชั้นกรรมาชีพ  เหตุที่เรียกว่า วัตถุนิยม ก็เพราะ "การอธิบายและความเข้าใจ"  ปรากฏการณ์ในโลกธรรมชาติ ตลอดจนวิถีของมัน เป็นแบบวัตถุนิยม ส่วน "วิธีมองและวิธีศึกษาค้นคว้า" ปรากฏการณ์ในโลกธรรมชาติ ตลอดจนวิธีรับรู้ปรากฏการณ์เหล่านี้นั้นที่เป็นการเปลี่ยนแปลงเป็นหลักนั้นก็เป็นแบบวิภาษวิธี

หลักวัตถุนิยมของมาร์กซ์ โดยย่อ มีดังนี้

 1.โลกและจักรวาล โดยธาตุแท้แล้วเป็นวัตถุ  มิได้มีสิ่งที่เรียกว่า "มโนคติสัมบูรณ์" หรือ "จิตวิญญาณสากล" หรือ "จิตสำนึกครอบงำโลก" ดังที่เฮเกลเชื่อ

2. วัตถุ โลกธรรมชาติ  และการดำรงอยู่ของมัน เป็นสิ่งที่กำหนดจิตสำนึกของคนเรา กล่าวคือวัตถุกำหนดความคิดอ่านหรือจิตสำนึกของคนเรา  ในขณะที่ปรัชญาจิตนิยมดันทุรังกล่าวว่า จิตสำนึกของคนเราเท่านั้นที่ดำรงอยู่จริง  ส่วนการดำรงอยู่ของวัตถุและโลกธรรมชาติเป็นเพียงสิ่งที่อยู่ในจิตสำนึก ในความรู้สึก ในจินตนาการ และในมโนคติ หรือความคิดรวบยอด (concept) ของคนเรา  และเห็นอย่างเหลวไหลว่า ในจักรวาลมีพลังเร้นลับที่อยู่เหนือธรรมชาติที่คอยดลบันดาลให้สรรพสิ่งเป็นไปอย่างโน้นอย่างนี้

เขียน 23 Jan 2018 @ 18:42 ()


ความเห็น (0)