อนุทิน 156195 - ต้นโมกข์

สำนวน light at the end of the tunnel

 แปลว่า ความหวังที่จะพบการแก้ไขปัญหาต่อสถานการณ์ที่ยุ่งยาก เช่น

 Job training opportunities offer light at the end of the tunnel for long-term unemployed.

โอกาสในการฝึกฝนการงานนำเสนอแสงที่ปลายอุโมงค์สำหรับคนที่ว่างงานในระยะยาว

 

จาก BBC Learning English

……………………

เขียน 23 Jan 2018 @ 18:35 ()


ความเห็น (0)