อนุทิน 156194 - อรรถการ สัตยพาณิชย์

              “ชาวนาน้อย-ชาวนาไทย”

 

หยาดเหงื่อ ทุกหยดหยาด        ทำนุชาติบำรุงไทย

สองมือ ประสานใจ                 ชาวนาไทย ใจพัฒนา

แม้ชีวิต ต้องทุกข์ยาก             ทนลำบากตลอดเวลา

แต่วิถี ของชาวนา                  คู่ควรค่าประชาจำ

มรดกข้าว มรดกชาติ               แหล่งสร้างศาสตร์วัฒนธรรม

หลอมรวม ศิลปกรรม              รังสรรค์ธรรมนำจิตใจ

ชาวนาน้อย จะคอยสาน           สืบตำนานอันเกรียงไกร

เทิดทูน ด้วยดวงใจ                ความยิ่งใหญ่แห่งชาวนา

 

                                          อรรถการ สัตยพาณิชย์

 

หมายเหตุ บทบันทึกเรื่องราวการเดินทางของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคมไทยในโครงการชาวนาน้อยบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

https://brmlocalproducts.wordpress.com

เขียน 23 Jan 2018 @ 12:55 () แก้ไข 23 Jan 2018 @ 12:59, ()

คำสำคัญ (Tags) #จังหวัดบุรีรัมย์#โครงการชาวนาน้อย#กลอนสะท้อนวิถีชีวิตชาวนาความเห็น (0)