อนุทิน 156188 - Chanyanuch Buddeepan

สินเชื่อเพื่อธุรกิจ

ปัจจุบันหลายๆคนเริ่มมีการหันมาสนใจในการที่จะมาเปิดธุรกิจให้เป็นของตัวเอง หลายๆคน เป็นคนที่มีไอเดียที่ดีมากในการทำธุรกิจ ทุกอย่างนั้นเริ่มด้วยทุนทรัพย์ ตัวช่วยที่จะช่วยได้สำหรับผู้ไม่มีเงินทุนก็คือ สินเชื่อเพื่อธุรกิจ

สินเชื่อเพื่อธุรกิจก็จะมีอยู่ด้วยกันหลายแบบ  เช่น

1.เงินกู้ประจำทั่วไป ซึ่งเป็นการกู้เงินที่มีหลักประกัน มีผู้ค้ำประกัน มีการคิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก โดยผู้กู้จะได้เงินมาเต็มจำนวนและสามารถผ่อนชำระเป็นงวดๆพร้อมดอกเบี้ยภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในข้อตกลง

2.ตั๋วสัญญาใช้เงินเป็นเงินกู้ระยะสั้นที่ใช้เพื่อความคล่องตัวของธุรกิจ  เป็นเอกสารประกอบการเบิกเงินกู้แทนการใช้เช็ค ในกรณีกู้เบิกเงินเกินบัญชี มีหลักประกัน เข่น เงินฝาก อสังหาริมทรัพย์ หรือนิติบุคคลค้ำประกัน อาจจะไม่จำกัดวงเงินหรือพิจารณาตามความจำเป็น

3.เลตเตอร์ออฟเครดิต ออกโดยสถาบันการเงินเพื่อการซื้อขายระหว่างประเทศ เพื่อไปแสดงว่าธนาคารผู้ออกเลตเตอร์ออฟเครดิตตกลงจะชำระเงินจำนวนหนึ่งให้แก่ผู้รับประโยชน์  เลตเตอร์ออฟเครดิตเป็นวิธีหนึ่งที่ได้รับความนิยมเพราะทำให้ผู้ขายมั่นใจว่าจะได้รับเงินค่าสินค้าตามใบสั่งซื้ออย่างแน่นอน มี 2 ชนิด

                3.1 เพิกถอนได้  คือการที่ธนาคารผู้ออกเครดิตอาจแก้ไขหรือยกเลิกได้ก่อนที่ธนาคารตัวแทนในต่างประเทศจะจ่ายเงินตามที่ได้รับรองไว้

                3.2 เพิกถอนไม่ได้  คือการที่ธนาคารผู้ออกเครดิตไม่สามารถยกเลิกหรือแก้ไขได้ นอกจากจะได้รับคำยินยอมจากผู้ที่เกี่ยวก้องกับเครดิตทุกฝ่าย

เขียน 22 Jan 2018 @ 22:41 ()

คำสำคัญ (Tags) #ธุรกิจ#สินเชื่อ#สินเชื่อเพื่อธุรกิจความเห็น (0)