อนุทิน 156186 - Areeya Taweekij

" ความฝันต้องอาศัยเงินทุน " 

    2.1 เบิกเงินเกินบัญชีธนาคาร  :  องค์การธุรกิจที่มีบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวันเมื่อองค์การธุรกิจมีความต้องการเงินทุนระยะสั้น สามารถทำข้อตกลงกับธนาคารขอเบิกเงินมากกว่าจำนวนที่ฝากไว้ได้    

    2.2 การนำสินค้าหรือใบรับสินค้าค้ำประกันการกู้ : องค์การธุรกิจกู้เงินจากธนาคารโดยนำสินค้นหรือสลักหลังใบรับสินค้าเป็นหลักประกันการกู้จากธนาคาร

    2.3 ใช้เอกสารเครดิต : องค์การธุรกิจใช้เอกสารเครดิตในการกู้เงินจากเจ้าหนี้ ส่วนเอกสารที่ใช้ในการกู้ระยะสั้น เช่น เช็คลงวันที่ล่วงหน้า เป็นต้น  

    2.4  สินเชื่อทางการค้า : ทำโดยการซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อ ได้สินค้าไปก่อนแล้วชำระเงินภายหลัง หรือการรับรองตั๋วแลกเงินที่เจ้าหนี้เป็นผู้ออก   

(มีต่อนะคะ)

เขียน 22 Jan 2018 @ 20:55 ()

คำสำคัญ (Tags) #ความฝันต้องอาศัยเงินทุนความเห็น (0)