อนุทิน 156184 - ต้นโมกข์

มีเทวดาตนหนึ่ง มาทูลเสนอภาษิตของตนเองว่า

"พวกที่มีบุตร ย่อมได้เพลิดเพลินอยู่กับบุตร 

คนที่มีโค ก็เพลินกับโค 

ความเพลิดเพลินของคนเรา มีได้เพราะอุปธิ 

ใครไม่มีอุปธิ คนนั้นไม่เพลิน"

พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงเสนอของพระองค์เองว่า

"คนมีบุตร จะต้องโศกเพราะบุตร 

มีโค ก็จะต้องเศร้าเพราะโค 

ความโศกของคนเรา มีได้เพราะอุปธิ 

ใครไม่มีอุปธิ คนนั้นไม่โศก"

ผมความรู้ยังน้อย ไม่ทราบว่าอุปธิเกี่ยวข้องงกับอวิชชาอย่างไร แต่ที่เรารู้จากการตีความเรื่องนี้คือว่า อุปธิ เป็นแหล่งที่มาของความยึดถือ เพราะยึดถือจึงเพลิน คนไหนไม่ยึดถือ คนนั้นก็มีสติ

เขียน 22 Jan 2018 @ 20:50 ()


ความเห็น (0)