อนุทิน 156178 - Rungnapa Sarapan


ความสำคัญของเงิน
เงินเป็นปัจจัยส่วนสำคัญของมนุษย์ทุกๆคนทั่วโลก ใครๆก็ต้องการเงิน เงินเป็นสิ่งที่คนเราสมมุติขึ้นเพื่อมาใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน
เช่นความสำคัญด้าน สังคม ก็คือ บางคนที่ร่ำรวยอาจจะชอบใช้เงินวัดมาตรฐานตัวเองกับคนจน บางทีวัดว่าคนจนนิสัยไม่ดีก็มี การใช้ชีวิตอยู่บนสังคมทุกวันนี้ต้องมีเงินเป็นสำคัญ

ความสำคัญด้านระบบเศรษฐกิจ คือ ทุกระบบเศรษฐกิจต้องพึ่งเงินอยู่แล้วจะนำพาไปสู่ความสำเร็จและกำไรอันสูงสุด 

เขียน 22 Jan 2018 @ 19:39 () แก้ไข 22 Jan 2018 @ 21:33, ()

คำสำคัญ (Tags) #เงิน#สำคัญความเห็น (0)