อนุทิน 156177 - Rungnapa Sarapan

ความสำคัญของเงิน
เงินเป็นปัจจัยส่วนสำคัญของมนุษย์ทุกๆคนทั่วโลก ใครๆก็ต้องการเงิน เงินเป็นสิ่งที่คนเราสมมุติขึ้นเพื่อมาใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน
เช่นความสำคัญด้าน สังคม ก็คือ บางคนที่ร่ำรวยอาจจะชอบใช้เงินวัดมาตรฐานตัวเองกับคนจน บางทีวัดว่าคนจนนิสัยไม่ดีก็มี การใช้ชีวิตอยู่บนสังคมทุกวันนี้ต้องมีเงินเป็นสำคัญ

ความสำคัญด้านระบบเศรษฐกิจ คือ ทุกระบบเศรษฐกิจต้องพึ่งเงินอยู่แล้วจะนำพาไปสู่ความสำเร็จและกำไรอันสูงสุด 

เขียน 22 Jan 2018 @ 19:38 ()

คำสำคัญ (Tags) #เงินสำคัญ#สำคัญต่อมนุษย์ความเห็น (0)