อนุทิน 156176 - ต้นโมกข์

การเปลี่ยนแปลงปฏิวัติและการพัฒนาของการผลิต มักจะเริ่มต้นจากการปฏิวัติและพัฒนาของพลังการผลิต หรือเครื่องมือการผลิตนั่นเอง 

ความจัดเจนในการผลิตของผู้ใช้แรงงาน และสมรรถนะของการใช้แรงงาน ได้สะสมและเพิ่มพูนขึ้นตลอดเวลา จึงค่อย ๆ ปรับปรุงเครื่องมือการผลิต สร้างสรรค์และคิดค้นเครื่องมือการผลิตใหม่ ๆ ขึ้น

การปรับปรุงเครื่องมือการผลิตที่เด่นชัดแต่ละครั้ง ช่วยให้สมรรถนะการใช้แรงงานพัฒนาได้มากขึ้น ๆ ในที่สุดก็สามารถเพิ่มพลังการผลิตให้สูงขึ้นไปสู่ระดับใหม่

  "พลังการผลิต" และ "ความสัมพันธ์ทางการผลิต" เป็นสองด้านที่ต่างก็ "ส่งเสริม-สนับสนุน" หรือ "ขัดขวางเหนี่ยวรั้ง" ซึ่งกันและกัน  แต่ พลังการผลิตเป็นด้านที่มีบทบาทชี้ขาด เพราะมาร์กซ์ เชื่อในเรื่องวัตถุมากกว่าจิต และความสัมพันธ์การผลิตที่เกิดขึ้นจะต้องสอดคลองกับสภาพของพลังการผลิต การผลิตจึงจะสามารถพัฒนาไปได้อย่างราบรื่น

โดยสรุปแบบวิธีการผลิตในช่วงประวัติศาสตร์สังคมหนึ่ง ๆ มี "พลังการผลิต" ที่เหมาะสม เป็น "เนื้อหา" ของสังคมนั้น ๆ และมี "ความสัมพันธ์ทางการผลิต" ที่สอดคล้องกัน เป็น "รูปแบบ" ของสังคมนั้น ๆ  "พลังการผลิต" จะพัฒนาได้ต้องอาศัยรูปแบบของ "ความสัมพันธ์ทางการผลิต" ที่เหมาะสมกัน เนื้อหากำหนรูปแบบ  

มาร์กซ์เชื่อว่ารูปแบบจะต้องสอดคล้องกับเนื้อหา มีพลังการผลิตอย่างไร ก็จะเกิดความสัมพันธ์การผลิตอย่างนั้น เมื่อ "พลังการผลิต" พัฒนารุดหน้าไปถึงระดับใหม่ที่สูงกว่า ก็จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงปฏิวัติของ "ความสัมพันธ์การผลิต" ไม่ช้าก็เร็ว

เขียน 22 Jan 2018 @ 18:45 ()


ความเห็น (0)