อนุทิน 156173 - gif gif

gif gif
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

         ธุรกิจ  SME

          ธุรกิจ SME คือ ธุรกิจที่เป็นอิสระ มีเอกชนเป็นเจ้าของ ดำเนินการโดยเจ้าของเอง ไม่เป็นเครื่องมือของธุรกิจใด ไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพล ของบุคคล หรือธุรกิจอื่น มีต้นทุนในการดำเนินงานต่ำ และมีพนักงานจำนวนไม่มาก โดยแบ่งกิจการออกเป็น 3 ประเภท คือ กิจการผลิตสินค้า กิจการการบริการ และกิจการค้าส่งและค้าปลีก ธุรกิจ SME มีความสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และยังเป็นจุดเริ่มต้นของธุรกิจขนาดใหญ่ รวมไปถึงเป็นแหล่งผลิตสินค้าใหม่ๆ

          การเข้าถึงแหล่งเงินทุนเป็นปัจจัยสำคัญต่อการเจริญเติบโตของธุรกิจ ปัญหาหลักของผู้ประกอบการ SMEs ในอดีต คือความยากในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน เนื่องจากผู้ประกอบการรายย่อยไม่มีหลักประกันที่เพียงพอ อันนำไปสู่การปฏิเสธการให้สินเชื่อจากสถาบันการเงิน

         ปัจจุบันการเข้ามาของธุรกิจ SME มีบทบาทสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจมากขึ้น เนื่องจากคนส่วนใหญ่หันมาตื่นตัวกับการทำธุรกิจเองมากกว่าการไปเป็นพนักงานในองค์กรต่างๆ หรือบางคนทำเป็นอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับตนเอง

เขียน 22 Jan 2018 @ 17:00 ()

คำสำคัญ (Tags) #ธุรกิจSMEความเห็น (0)