อนุทิน 156168 - ปิยะดา ตราชู

การขอสินเชื่อจากธนาคาร (ต่อ)

  • ต้องเปิดธุรกิจมาแล้วในระยะเวลาหนึ่ง – ก่อนที่จะขอกู้เงินธนาคารไม่ใช่ว่าการทำธุรกิจนั้นผู้กู้ไม่มีเงินหรือทรัพย์สินใดๆ เลย
  • เดินบัญชีอย่างสม่ำเสมอ – การทำธุรกิจนั้นจำเป็นจะต้องมีการเดินบัญชีเงินเข้าออกอยู่เสมอเพื่อให้ธนาคารเห็นว่าในช่วงการทำธุรกิจของคุณนั้นติดลบขาดทุนหรือว่าได้ผลกำไรเพื่อจะได้เอาไว้เป็นแนวทางในการพิจารณา
  • จัดทำแผนธุรกิจที่ต้องการจะนำเงินก้อนที่กู้มาใช้ – การที่ธนาคารจะปล่อยกู้ให้กับธุรกิจเพื่อนำมาลงทุนได้นั้น ธนาคารจำเป็นจะต้องรู้ว่าธุรกิจจะนำเงินส่วนนั้นมาทำอะไรบ้าง
  • เตรียมเอกสารต่างๆ ให้พร้อม รวมถึงเมื่อได้เอกสารอะไรมาใหม่ต้องเก็บเอาไว้ให้ดี – เรื่องของเอกสารถือเป็นสิ่งสำคัญไม่น้อย
  • สร้างสัมพันธ์ที่ดีกับธนาคาร – บ่อยครั้งการกู้เงินจากธนาคารก็ต้องอาศัยความสัมพันธ์ที่เป็นมิตรซึ่งกันและกัน 
  • รอการติดต่อจากธนาคาร – เมื่อทุกอย่างลงตัวเรียบร้อยทีนี้ก็รอเพียงแค่การติดต่อกลับมาจากธนาคารว่าสุดท้ายแล้วจะกู้ผ่านหรือไม่ผ่าน

        จากรายละเอียดและขั้นตอนในการขอสินเชื่อจากธนาคาร หรือสถาบันการเงินต่างๆ ดังนั้นผู้ที่ขอสินเชื่อจะต้องมีความน่าเชื่อถือ มีรายได้ที่มั่นคง มีความสามารถในการชำระเงินคืนในอนาคต และมีหลักทรัพย์ที่นำมาค้ำประกัน เพื่อให้ทางธนาคารหรือสถาบันการเงินอนุมัติได้ง่ายขึ้น

เขียน 22 Jan 2018 @ 00:37 () แก้ไข 22 Jan 2018 @ 00:39, ()

คำสำคัญ (Tags) #การขอสินเชื่อจากธนาคารความเห็น (0)