อนุทิน 156165 - Treechat Teomsaithong

กู้เงินไม่ผ่านเกิดจากสาเหตุใด ?

       การที่คุณจะทำอะไรก็แล้วแต่ที่จะต้องใช้เงินเป็นจำนวนมาก เช่น การซื้อบ้าน ซื้อรถ หรือการนำเงินไปลงทุนในธุรกิจต่างๆ ซึ่งแน่นอนว่าคุณอาจจะไม่มีเงินสดมากพอที่จะไปลงทุนได้ ฉะนั้นคุณก็ต้องไปขอกู้สินเชื่อจากธนาคาร และแน่นอนว่าการขอกู้สินเชื่อในแต่ละกรณีนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าจะได้รับการอนุมัติในทุกกรณี ซึ่งทางธนาคารก็ต้องมีหลักการที่จะใช้ในการพิจารณา ก็คือหลัก 6 C'S นั่นเอง ประกอบไปด้วยดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้ขอกู้สินเชื่อ ( CHARACTER ) คุณสมบัติของผู้กู้นั้นถือเป็นปัจจัยสำคัญ ที่ทางธนาคารจะใช้พิจารณาในการขอกู้สินเชื่อ ว่าด้วยเรื่องของอายุ จะต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป และต้องอายุไม่เกิน 60 ปี และอาชีพหน้าที่การงานของผู้ขอกู้สินเชื่อ ว่าผู้ขอกู้นั้นมีหน้าที่การงานที่มั่นคงหรือไม่ 

2. ความสามารถในการชำระหนี้ ( CAPACITY ) นอกจากคุณสมบัติของผู้กู้แล้ว ความสามารถในการจ่ายชำระหนี้ก็ถือเป็นส่วนสำคัญ ซึ่งแน่นอนว่าทางธนาคารก็ต้องมีการตรวจเช็คว่าผู้ที่ขอกู้นั้นเคยมีประวัติการผิดนัดชำระหนี้หรือไม่ เครดิตดีมากน้อยแค่ไหน ถ้าหากนำเงินไปลงทุนในธุรกิจทางธนาคารก็จะต้องพิจารณาว่า ธรุกิจนี้จะมีผลกำไรมากน้อยแค่ไหนพอที่จะสามารถมาชำระหนี้ในการขอกู้ครั้งนี้หรือไม่ 
เขียน 21 Jan 2018 @ 23:43 ()


ความเห็น (0)