อนุทิน 156162 - ต้นโมกข์

ในสคาถวรรค สังยุตตนิกาย กล่าวว่า มีเทวดาคนหนึ่งมากล่าวสุภาษิตให้พระผู้มีพระภาคเจ้าว่า

"ชีวิตถูกชราคร่าเอาไป อายุเป็นของน้อย

เครื่องต้านทานไม่มีสำหรับคนที่ถูกชราคร่าตัวไป

เมื่อเห็นภัยในความตายอยู่

ควรรีบทำบุญอันจะนำสุขมา"

พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสชมว่าเป็นสุภาษิต แต่ให้เทวดาฟังสุภาษิตของท่านบ้าง

"ชีวิตถูกชราคร่าเอาไป อายุเป็นของน้อย

เครื่องต้านทานไม่มีสำหรับคนที่ถูกชราคร่าตัวไป

เมื่อเห็นภัยในความตายอยู่

ควรละเหยื่อโลกเสีย เพ่งหานิพพานเถิด"

หากตีความตามนี้ พระพุทธเจ้าทรงเห็นว่าการทำบุญนั้นดี แต่ไม่เท่าการละเหยื่อโลก และมุ่งหานิพพานดีกว่า

เราความรู้ยังน้อยเกี่ยวกับ เหยื่อโลก และนิพพานคืออะไร? และจะไปได้อย่างไร?


เขียน 21 Jan 2018 @ 21:07 ()


ความเห็น (0)