อนุทิน 156151 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน … ๘๗๐๖ |

"ประชุมวันที่ ๒"

ช่วงแรก ... คณบดีบรรยายในการประชุมคณะฯ
ดีบ้าง ไม่ดีบ้าง สลับกันไปตามทัศนคติส่วนตัว

ช่วงที่สอง ... รองอธิการบดีดูแลงานบุคคล
มหาวิทยาลัยยังต้องเตรียมตัวและแก้ไขปัญหา
ที่จะเกิดขึ้นหลัง ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ อีกเยอะ

เขียน 21 Jan 2018 @ 00:18 ()


ความเห็น (0)