อนุทิน 156137 - ต้นโมกข์

ที่นี้มาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการผลิตหรือความสัมพันธ์ในสังคม นอกจากมนุษย์จะเกิดความสัมพันธ์กับโลกธรรมชาติในกระบวนการผลิตแล้ว ยังเกิดความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกันในกระบวนการผลิต ซึ่งมีรูปแบบที่แตกต่างกันไป 

ความสัมพันธ์ทางสังคมในระหว่างมนุษย์ที่ก่อตัวขึ้นในกระบวนการผลิตนี้ ก็คือ "ความสัมพันธ์การผลิต" ของสังคมนั่นเอง 

สัญลักษณ์ของความสัมพันธ์การผลิต กำหนดที่รูปแบบกรรมสิทธิ์ในปัจจัยการผลิต เช่นชนชั้นที่ถูกเอาเปรียบใช้แรงงานผลิตสิ่งของหรือผลผลิตมาแล้วใครเป็นเจ้าของ? กษัตริย์ เจ้า ข้าราชการ พ่อค้า นายทุนหรือชนชั้นที่ถูกเอาเปรียบ  รูปแบบระบอบกรรมสิทธิ์ในปัจจัยการผลิต จึงเป็นรากฐานของความสัมพันธ์การผลิต

เขียน 19 Jan 2018 @ 18:29 ()


ความเห็น (0)