อนุทิน 156128 - ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์


จัดกิจกรรมจัดกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาในที่ปรึกษาจำนวน 24 คนบริเวณคณะ วจก. คณะให้อาหารเลี้ยงหัวละ 50 คน

เขียน 19 Jan 2018 @ 11:58 () แก้ไข 20 Jan 2018 @ 20:44, ()


ความเห็น (0)