อนุทิน 156127 - เห้ย เห้ยเห้ย

หลัก 6 C's ในการขอเงินกู้ธนาคาร                                                                                                                                  

1.Character (บุคลิกลักษณะ) 

   มีประวัติในการกู้ยืมธนาคารหรือไม่ มีการทำงานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่มั่นคงหรือไม่ หรือ มีรายได้ที่มั่นคงหรือไม่

2.Capacity (ความสามารถในการชำระคืนหนี้)

   สามารถชำระหนี้ได้ตรงเวลาหรือไม่ และ มีรายได้ที่มากพอในการมาชำระหนี้ได้หรือไม่

3.Capital (ทุน) 

  คือ เงินทุน สินทรัพย์ ที่มีความจำเป็นในการกู้ยืมเงินธนาคาร เพื่อเป็นหลักประกันในการกู้ยืมเงินธนาคารในการชำระหนี้ให้ตรงระยะเวลาที่ ธนาคารได้กำหนดไว้

4.Collateral (หลักประกัน) 

   เช่น สินทรัพย์ ผู้ค้ำประกัน เป็นต้น

5.Condition (เงื่อนไข) 

   สามารถยอมรับเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดไว้ได้

6.Country (ประเทศ) 

   ทางธนาคารจะตรวจสอบว่า ผู้ที่มากู้ยืมเงินกับทางธนาคารมีการค้าขายระหว่างประเทศหรือไม่ หรือ สามารถหารายได้จากต่างประเทศได้หรือไม่

เขียน 19 Jan 2018 @ 11:53 () แก้ไข 19 Jan 2018 @ 16:09, ()

คำสำคัญ (Tags) #การกู้ธนาคารความเห็น (0)