อนุทิน 156125 - ธเนศ อยู่เย็น

การจัดการหาเงินทุนระยะสั้น

การจัดหาเงินทุนที่เหมาะสมกับธุรกิจขนาดเล็ก-กลาง เพราะจะได้ชำระหนี้สินจากเเหล่งต่างๆที่เราไปยืมเงินพ่อเเม่ กู้เงินธนาคาร จำเป็นต้องยืมเงินไม่มากจนเกินไปเพื่อให้ธุรกิจสามารถ ลดความเสี่ยงเเละวางเเผนพัฒนาธุรกิจต่อไปได้  จำเป็นต้องชำระหนี้สินระยะยาวภายในไม่เกิน 1 ปี เพื่อให้สินทรัพย์ของธุรกิจเเละเงินสดมีมากกว่าหนี้สิน จะทำให้เกิดธุรกิจมีสภาพคล่องที่ดีมาก 

ข้อดี

1.การจัดหาเงินระยะสั้นไม่ยุ่งยาก เเหล่งเงินทุนหลักๆคือ ยืมเงินเพื่อน ยืมเงินพ่อเเม่ เอาหลักทรัพย์ของเราไปคํ้าไปกัน เงินทุนที่เราสะสม ไม่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายมากเกินไปเเละหาเงินทุนได้ง่าย

2.เหมาะกับธุรกิจที่มีขนาดเล็ก เช่น ธุรกิจร้านอาหารเเละเครื่องดื่ม ธุรกิจขายเสื้อผ้า ธุรกิจร้านขายดอกไม้ เพราะต้นทุนของธุรกิจขนาดเล็กน้อยเเละเลิกกิจการได้ง่าย ผลกำไรต้องใช้ระยะเวลานาน

ข้อเสีย

1.กรณีมีหนี้สินมากจนเกินไปจนไม่มีสินทรัพย์หรือเงินสดจนมาชำระหนี้สินไม่ได้ ทำให้ธุรกิจเสียภาพพจน์จนต้องเลิกกิจการ

2.ขยายกิจการได้ช้าเพราะเป็นลักษณะธุรกิจขนาดเล็ก High Risk High Return

เขียน 18 Jan 2018 @ 23:44 ()

คำสำคัญ (Tags) #เงินทุนที่เหมาะสมความเห็น (0)