อนุทิน 156115 - แมงโม่

"การหันหลังให้บางสิ่ง อาจจะไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของเรา"

"แต่การหันหน้ามาสู้ นั่นอาจจะเป็นทางของเราเสียมากกว่า"

#นานาอาริยะ

เขียน 18 Jan 2018 @ 00:21 ()

คำสำคัญ (Tags) #เรียบๆเคียงๆความเห็น (1)

ด้วยความระลึกถึงครับ