อนุทิน 156112 - วชิรญาณ์

ลงพื้นที่เก็บข้อมูลพิธีทำขวัญข้าว

ได้ไปติดต่อกับผู้รู้ ชื่อนางไสว สร้อยสุข อายุ75 อาชีพ ทำนา ขายอิฐและทำสวน

เขียน 17 Jan 2018 @ 21:52 ()

คำสำคัญ (Tags) #การทำขวัญข้าว#พิธีทำขวัญข้าวความเห็น (0)