อนุทิน 156109 - ต้นโมกข์

เมื่อพูดถึงพลังการผลิต  ก็หมายถึง แรงงานของมนุษย์ (ซึ่งรวมถึงทักษะและความชำนาญ) ที่นำ "ปัจจัยการผลิต" มาทำการผลิตนั่นเอง

ส่วนปัจจัยการผลิตได้แก่ เครื่องมือการผลิต ที่ดิน ป่าไม้ แม่น้ำ ลำธาร แหล่งแร่ วัตถุดิบ สิ่งก่อสร้างเพื่อการผลิต เครื่องมือการสื่อสารคมนาคม เป็นต้น (ในปัจจุบันยังรวมถึงความสามารถใน การประดิษฐ์คิดค้นและทรัพย์สินทางปัญญาด้วย ซึ่งเป็นสมบัติส่วนตัว ไม่ใช่สมบัติสาธารณะ) 

ในบรรดาปัจจัยการผลิตเหล่านี้ เครื่องมือการผลิต มีความสำคัญที่สุด อีกทั้งยังเป็นเครื่องชี้วัดระดับแห่งการพัฒนาของ "พลังการผลิต" ของสังคม และสมรรถภาพของมนุษย์ในการดัดแปลงธรรมชาติ ในการผลิต

เขียน 17 Jan 2018 @ 19:23 ()


ความเห็น (0)