อนุทิน 156097 - ธิ

ธิ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ความสุขเล็ก ๆ

ระหว่างการออกประเมินแกนนำองค์กรหมู่บ้านจัดการสุขภาพรอบ ๒ ปี

ก่อนรอผลสำเร็จปลายทางที่ตัวเจ้าของสุขภาพจะดูแลตัวเองเป็นพื้นฐานให้ปกติสุขที่สุด

กิจวัตรประจำวันของวันนี้  ส่งผลต่อความสุขวันนี้  ขณะนี้ ... สะสมบุญไว้เป็นความสุขยั่งยืนนาน

ความเห็น (0)