อนุทิน 156056 - aungsumalee srikummuan

บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพเริ่มจากเจ้านาย และลูกน้อง

 ช่วงหนึ่งของชีวิตคนเราเมื่อมีการเติบโต เรียนรู้ สำเร็จการศึกษาแล้ว เหตุการณ์ต่อไปที่สำคัญในชีวิตก็คือ การทำงาน ซึ่งถือเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดของใครหลายคน บางคนอาจได้ทำงานในสิ่งที่ตนเองรัก ตนเองชอบ ได้ทำงานในสายงานที่ตนเองร่ำเรียนมา บางคนอาจผิดหวังกับงานที่ได้ทำจากปัจจัยหลายๆอย่าง เพราะหน้าที่การงานที่แต่ละคนทำ ถือเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินชีวิต ทุกคนที่กำลังทำงาน หรือกำลังมองหางาน ต่างก็ทราบเหตุผลที่ทำงานดีว่า เราทำงานเพื่อหาเงิน  นำเงินมาเลี้ยงชีพ เลี้ยงครอบครัว สร้างความสุขความสบายในชีวิต ต่อยอดชีวิต และใช้เงินซื้อความสุขต่างๆ ที่ตนเองฝันว่าจะได้ทำ เช่นการซื้อบ้านสักหลังเป็นของตัวเอง การใช้เงินไปกับคนที่เรารัก และการดูแลคนที่รักเรา หรือแม้แต่การท่องเที่ยวไปต่างประเทศ ต่างต้องใช้เงินเป็นตัวขับเคลื่อนในการเดินทาง แต่เป้าหมายการทำงานของใครบางคนอาจจะไม่ได้ต้องการแค่เงินเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการทำงาน โดยเฉพาะสมัยนี้การทำงานของคนส่วนใหญ่มักจะต้องการทั้งเงิน ตำแหน่ง ชื่อเสียง อำนาจในการสั่งการ ร่วมถึงการเป็นหน้าเป็นตา เป็นที่ยอมรับของคนในสังคม

อ่านต่อ https://www.gotoknow.org/posts...ความเห็น (0)