อนุทิน 156028 - ต้นโมกข์

มูลค่าสินค้า= ทุนคงที่ (โรงงาน, เครื่องจักร, วัตถุดิบ)+ ทุนแปรผัน (ค่าจ้าง)+ มูลค่ากำไรส่วนเกิน (ผู้ประกอบการ) จาก Grundrisse ของมาร์กซ์

ตามแนวคิดของมาร์กซ์แล้ว นอกจากกรรมกรหรือผู้ใช้แรงงานนอกจากต้องการปัจจัย 4 แล้ว ยังต้องการตัวตนทางสังคมอีกด้วย ตัวตนทางสังคมเช่น ต้องการความรัก การพักผ่อน การหย่อนใจ ต้องการชีวิตที่สมบูรณ์ขึ้น ต้องการปัจจัย 4 ที่ปราณีต ต้องการความสัมพันธ์กับผู้อื่นทีดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะการทำงานที่ปลอดภัย สรุปก็คือ ต้องการความเป็นมนุษย์ที่ยิ่งกว่าคนโดยทั่วไป

แต่ขัดแย้งกับนายทุนตลอดเวลา เท่าที่ทราบเผด็จการมักจะเอียงเข้าหาทุนนิยมผูกขาดก่อนเสมอ ยิ่งบัตรคนจนประเภทนั้น 555+

เขียน 11 Jan 2018 @ 18:33 ()


ความเห็น (0)