อนุทิน 156015


ศรัญญารัตน์ คงอิ่ม
เขียนเมื่อ

ชื่อเรื่อง       โมบายเรขาคณิต

ผู้จัดทำ       นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4

ครูที่ปรึกษา  ครูศรัญญารัตน์  คงอิ่ม 

ปีการศึกษา   2558

ความเป็นมาและความสำคัญของการทำโครงงาน

        ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นั้น มีการจัดการเรียนการสอนเรื่องเรขาคณิต การเรียนแต่ในหนังสือหรือตำราอาจไม่เพียงพอให้นักเรียนเข้าใจอย่างแท้จริง หากมีกิจกรรมที่น่าสนใจจะช่วยทำให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น

        ในปัจจุบัน มีการคิดค้นประดิษฐ์โมบาย รูปแบบแปลกใหม่ ขึ้นมาเรื่อยๆ เช่นการนำเปลือกหอยมาทำโมบาย โมบายจากหลอดดูดน้ำ โมบายปลากระดาษ และอื่นๆ  แต่โดย คณะผู้จัดทำโครงงานก็ได้นำการประยุกต์ จากรูปเรขาคณิต มีรูปสามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม และวงกลม มาประดิษฐ์ทำโมบาย โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละคนในกลุ่ม คิดค้น รูปแบบ เพื่อประโยชน์การใช้สอย ตกแต่งสวยงาม และประกอบสื่อการเรียนรู้ได้

วัตถุประสงค์ของการทำโครงงาน

1)     เพื่อประดิษฐ์โมบายจากรูปเรขาคณิต

2)      เพื่อนำรูปเรขาคณิตมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งทางตรงและทางอ้อมความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี