อนุทิน 156010 - อาจารย์ต้น

ความแตกต่างระหว่าง affect กับ effect

Affect (อะเฟ็ก) เป็นกริยา แปลว่า ส่งผลต่อ เช่น

The weather affected our vacation. อากาศส่งผลต่อการเที่ยววันหยุดของเรา

แต่ Effect (แอฟเฟ็ก) เป็นคำนาม แปลว่า ผลกระทบหรือการเปลี่ยนแปลง เช่น

Reading has positive effect. การอ่านจะส่งผลทางบวก

 

จาก Learn with laughter.

……………….

เขียน 10 Jan 2018 @ 18:36 ()


ความเห็น (0)