อนุทิน 156005 - ธิ

ธิ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ชอบเชียงใหม่  ดอกไม้สดสวยมาก (เกี่ยวไหมเนี่ย)  ^_,^

ไปเป็นวิทยากรกระบวนการ “ตลาดนัดวิชาการ”  จัดการความรัก  ให้คนรักประชาชน  ทำดีเพื่อผู้อื่นที่มาเจอกัน

ได้จัดการความสุขในหัวใจที่พองโต  ควบคู่ล้วงลึกค้นหาความรู้ในเนื้อตัวและหัวสมอง  ของเพื่อนใหม่-เก่า

ได้คลี่คลายความรู้ฝังลึกออกมาให้กัลยาณมิตร  ได้ต่อยอด  เพิ่มพูน  ถักทอเครือข่าย  นำสู่การสร้างนวัตกรรมสังคม

จุดเริ่มที่จะเรียกว่าปฏิรูประบบสุขภาพ  เพื่อชุมชนของเราถิ่นที่อาศัยทำงาน  ที่นั่น  ที่โน่น  เหนือ  ใต้  กลาง  อีสาน

สานพลังด้วยความเพียรให้เกิดสุขภาวะของคนไทยยุค ๔.๐ ที่อะไร ๆ ก็เปลี่ยนไวและเชื่อมโยงกระทบกันไปหมดความเห็น (0)